URUBUGA RW’URUBYIRUKO

Ni ikihe gihe cyo gutangira gukora imibonano mpuzabitsina?

Mu buzima bwiza bw’abakundana, gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo bihatirwa cyangwa ngo bikorwe nk’ubucuruzi. Igihe abatarashakana bafashe umwanzuro wo gukora imibonano mpuzabitsina bagomba gukoresha agakingirizo kugira ngo birinde gusama kutateguwe kandi ngo birinde SIDA n’izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.