URUBUGA RW’URUBYIRUKO

Ni akahe kamaro ko gukoresha agakingirizo?

Iyo agakingirizo gakoreshejwe neza haba ku mugabo cyangwa umugore ni uburyo bwizewe bwo kumukingira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, SIDA ndetse no gutwita bitateguwe.