URUBUGA RW’URUBYIRUKO

Kubera iki ubugimbi bubyutsa ubushake bwo gukora imibona mpuzabitsina ?

Mu gihe cy’ubugimbi, urubyiruko rugaragaza ubushake bwo gukorana imibonano mpuzabitsina n’abandi. Gushaka imibonano mpuzabitsina bituma abahungu bashyukwa ndetse n’abakobwa bakagira ububobere mu gitsina. Buri wese aba agomba kubanza kubitekerezaho mubushishozi bwinshi mbere yo kubikora kuko bikuzanira izindi nshingano.