URUBUGA RW’URUBYIRUKO

Gukora imibonano mpuzabitsina bisobanura iki?

Gukora imibonano mpuzabitsina ni igihe igitsina cy’umugabo kinjiye mu gitsina cy’umugore kandi hakabaho gusohora k’umugabo. Igihe habayeho gusohora , intanga zinjira mu mugore zikajya guhura n’intanga ngore. Iyo rero intanga ngabo n’intanga ngore bihuye habaho gusama k’umukobwa cyangwa k’umugore.