URUBUGA RW’URUBYIRUKO

Ni izihe ngaruka zo gutwita ukiri muto?

Gutwita ukiri muto biragora kandi bigira zimwe mu ngaruka zikurikira:
1.Gucikiriza amashuri,
2. Ukutumvikana kwawe n’ababyeyi n’abandi bo mu muryango,
3. Bigira ingaruka ku buzima bw’umubyeyi n’umwana,
4. Biteza ibibazo by’ubukungu.

Umuntu aba akwiriye gutekereza ibizamugeraho nakora imibonano mpuzabitsina mbere yo kuyikora na mbere yo gufata umwanzuro wo gushaka.