URUBUGA RW’URUBYIRUKO

Ni ubuhe buryo bwiza bwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ?

Uburyo bwiza, bwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni ukwirinda imibonano , iyo mu kanwa n’iyo mu gitsina. Igihe ukoze imibonano mpuzabitsina ni ngombwa gukoresha agakingirizo kandi neza .Ugomba kwirinda gukorana imibonano mpuzabitsina n’abantu batandukanye. Si byiza gusaranga inzembe, inshinge n’ibindi koresho bikomeretsa.