URUBUGA RW’URUBYIRUKO

Ni ubuhe buryo bwizewe bwo gukumira inda zitateguwe?

Ugomba gukoresha agakingirizo kamwe kandi gashya uko ukoze imibonano mpuzabitsina. Ibyo ni ibintu bigomba kuganirwaho n’abagiye gukora imibonano mpuzabitsina baba abubatse cyangwa cyangwa se abantu batarashakana. Agakingirizo k’abagore kagomba kubanza kwambarwa mu gitsina mbere y’imibonano mpuzabitsina . Udukingirizo tugurwa muri za farumasi, amavuriro, ibigo by’urubyiruko,amaduka no mu bajyanama b’ubuzima.